iREC - Prezentacja i analiza rejestracji zakłóceń w systemie elektroenergetycznym

Prezentacja i analiza rejestracji zakłóceń
w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie

Program iREC przeznaczony jest do prezentacji graficznej i analizy plików rejestracji zakłóceń w systemie elektroenergetycznym pochodzących z autonomicznych rejestratorów zakłóceń lub rejestratorów wbudowanych w zespoły automatyki zabezpieczeniowej. Podstawowym obsługiwanym formatem plików rejestracji jest format COMTRADE (Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems, IEEE Std C37.111 (IEC 60255-24) w wersjach 2013, 1999 oraz 1991. Z racji obsługiwanego formatu program może być także przydatny do interpretacji plików pochodzących z innych źródeł, a zgodnych z tym formatem, np. z modeli systemów elektroenergetycznych. Informacje zawarte w pliku rejestracji mogą być wyświetlane i analizowane na ekranie komputera PC, drukowane, eksportowane w postaci mapy bitowej lub przetworzone i zapisane ponownie w standardzie COMTRADE we wszystkich jego wersjach. Dodatkowo program obsługuje bezpośrednio archiwa zip plików COMTRADE – zarówno przy odczycie, jak i zapisie.

iREC - widok ogólny

Charakterystyka

Program iREC pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, od wersji Windows XP do Windows 10.

Metody wykorzystania

Program iREC jest edytorem wielo-dokumentowym; możliwe jest jednoczesne otwarcie kilku plików rejestracji i ich przeglądanie oraz analiza w niezależnych oknach.

Funkcje programu

iREC - podgląd wydruku

Dystrybucja

Program iREC udostępniany jest łącznie z oprogramowaniem firmowym producentów urządzeń automatyki dla energetyki przemysłowej i zawodowej, jako integralna część tego oprogramowania.

Oficjalni dystrybutorzy programu

Aktualna wersja programu (5.x) jest kontynuacją i rozwinięciem programu RejZak (ver. 1.x do 4.x), będącego częścią oprogramowania firmowego dla serii urządzeń CZAZ produkcji ZEG-Energetyka Sp. z o.o.